Zarząd SALOS RP

wybrany dnia 15 kwietnia 2023r.

Dariusz Ułanowicz

Dariusz Ułanowicz

ks. Paweł Centnar SDB

Ks. Paweł Centnar SDB

s. Maria Kapczyńska

s. Maria Kapczyńska

Władze SALOS RP

Walne posiedzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym raz na 4 lata.

Dorota Kacperska - sekretarz generalny
ks. Edward Pleń - skarbnik
ks. Łukasz Auguściak - członek
ks. Tadeusz Balicki - członek
ks. Mirosław Łobodziński - członek
ks. Sławomir Szczodrowski -członek
ks. Leszek Zioła -członek

Komisja rewizyjna

ks. Andrzej Kurto (Łódź) - przewodniczący
s. Jolanta Błońska - zastępca przewodniczącego
Maria Bazak (Ostrów Wielkopolski) - sekretarz

Wychowanie jest sprawą serca.  (św. Jan Bosko)